send link to app

ZooVivor Shops Cashier1.99 usd

เกมเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กวัย 5ปีขึ้นไปฝึกฝนทักษะการคำนวณอย่างสนุกสนาน สวมบทบาทเป็นคนคิดเงินในร้านต่างๆรีบคิดเงินให้ทันก่อนที่ของจะหล่นจากสายพาน แล้วอย่าลืมทอนเงินให้ลูกค้าด้วยนะ